Onsdag, kl. 19:00 | Craig Gooden: Quid est veritas

Torsdag, kl. 09:30 | Tommy Berglund: I begynnelsen

Torsdag, kl. 11:30 | Craig Gooden: Sannhetens støtte og grunnvoll

Torsdag, kl. 16:00 | Daniel Pel: Ville du gjenkjent Ham?

Torsdag, kl. 19:00 | Tommy Beglund: En levende erfaring med sannheten

Fredag, kl. 07:30 | Alexander Jensen: Den nye fødsel

Fredag, kl. 09:30 | Craig Gooden: Sannheten blåses liv i – midt i mørke

Fredag, kl. 11:30 | Tommy Berglund: Et møte med Jesus

Fredag, kl. 19:00 | Daniel Pel: Tror du på løftene Hans?

Lørdag, kl. 10:00 | Tommy Berglund: Den rike mannen og Lasarus

Lørdag, kl. 11:30 | Craig Gooden: Sannheten overlever

Lørdag, kl. 19:00 | Kenneth Jørgensen: Når villdyrene våkner og vi sover

Søndag, kl. 09:30 | Craig Gooden: Den siste time

Søndag, kl. 11:30 | Tommy Berglund: Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus