romerbrevet

Play

#1: Introduksjon

Play

#2: Alle trenger en Frelser (kap. 1-3)

Play

#3: Rettferdiggjørelse ved tro (kap. 4)

Play

#4: En ny tilhørighet (kap. 5)

Play

#5: Å dø for å leve (kap. 6)

Play

#6: Hvem skal fri meg ut? (kap. 7)

Play

#7: Hvis Gud er for oss… (kap. 8)

Play

#8: Guds plan seirer (kap. 9-11)

Play

#9: Et liv i tilbedelse (kap. 12-13)

Play

#10: Å leve for andre (kap. 14-16)