Romerbrevet, intro: Kalt med hensikt

Romerbrevet #1: Hvor skal min hjelp komme fra?

Romerbrevet #2: Tro på Hans trofasthet

Romerbrevet #3: Å dø for å leve

Romerbrevet #4: Når Gud er for oss