Presentasjon 1: Verdenshistorien forutsagt, del 1

Presentasjon 1: Verdenshistorien forutsagt, del 2

Presentasjon 2: En kaotisk klode – hvor er Gud?, del 1

Presentasjon 2: En kaotisk klode – hvor er Gud?, del 2

Presentasjon 3: Religiøst maktmisbruk avslørt, del 1

Presentasjon 3: Religiøst maktmisbruk avslørt, del 2

Presentasjon 4: Sikkerhet i usikre tider, del 1

Presentasjon 4: Sikkerhet i usikre tider, del 2

Presentasjon 5: Et profetisk panorama, del 1

Presentasjon 5: Et profetisk panorama, del 2

Presentasjon 6: Livet, døden og framtiden, del 1

Presentasjon 6: Livet, døden og framtiden, del 2