#1 Tre inn i Guds timeplan

#2 Tør å be om mer

#3 Kulturen og den kristne

#4 Realitets-sjekk

#5 Tilbakeblikk & framtidsvisjoner