Kjære venner,

Vi går 2016 i møte med raske skritt. Idet vi ser tilbake på året som har gått ønsker vi å rette vår takk til Gud. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle dere som har støttet opp om arbeidet i Levende Vann gjennom bønn, gaver og oppmuntringer på veien. Det er sannelig mye å være takknemlig for!

Vi begynte dette året som ferske foreldre. Opplevelsen av å være foreldre har vært ubeskrivelig spennende så langt. Selv om det har vært mye nattevåk og andre utfordringer de fleste foreldre kan relatere til, er vi takknemlig for alt det vakre Gud lærer oss i rollen fra dag til dag. Hans kjærlighet har blitt mye mer virkelig for oss. Noen ganger gir livets erfaringer en lærdommer som bøker bare ikke kan formidle.

Fly og kofferter har også vært en del av 2015. Vi sitter igjen med minner fra Sverige, Tyskland, Finland, Latvia, Kenya, Island, Nederland – og selvfølgelig Norge. Det er stort å tenke tilbake på alle de nye vennskapsbåndene som har blitt knyttet og alt det vi har fått oppleve i året som snart er historie – undervisning på misjonsskoler, ungdomskonferanser, utadrettet misjonsvirksomhet, o.s.v. Finland og Island var nye territorier for meg. Det er alltid spennende å få utvidet horisonten og se hva Gud utretter verden over.

Mens jeg var i Kenya i sommer fikk jeg en telefon fra Den norske union, som tilbød meg en ettårs prosjektstilling som pastor / evangelist i Bergen. Jeg husker godt natta som fulgte. Mange tanker svirret rundt i hodet mitt. Jeg kunne ikke sove og begynte å lese en bok som jeg hadde fått tidligere på dagen. Boken bar tittelen «Å tørre å be om mer», og er skrevet av Melanie Mason. Jeg ba og leste meg gjennom den natta, bokstavelig talt. Jeg hadde en sterk og ny overbevisning om viktigheten av å legge alt fram for universets Skaper i frimodig tillit. Jeg innså at bønnen mine ofte hadde manglet den frimodigheten jeg ser i Skriften. Noen ganger slår vi oss til ro med mindre, mens Gud lenger etter å gi oss mye mer enn vi kan be om eller forstå. Jeg kjente meg overveldet av Guds godhet. Han kalte meg til å tre inn i et dypere og mer intimt fellesskap med Ham. Han ville gi oss en stabil og stedfast base vi kunne jobbe fra som familie.

Etter mye bønn og overveielse bestemte vi oss for å flytte til Bergen. Vi har opplevd en varm velkomst fra brødre og søstre i troen. Det er inspirerende å følge et prosjekt over lengre tid og se framgangen. Vår visjon for tiden i Bergen er å nå så mange som mulig med evangeliets gode nyheter. Kirken ligger sentralt, og det er stadig vekk nye mennesker som stikker innom. Jeg legger vinn på å ha et utadrettet, evangelisk fokus slik at ‘folk fra gata’ kan oppleve Guds Ord på en fersk måte, erfare gleden over å kjenne Jesus Kristus og nyte et kristent fellesskap. De siste ukene har vi studert Apostlenes Gjerninger og blitt inspirert av de første kristne. Det har vært en spennende oppdagelsesferd. Vi har sett på hva som beveget disse menneskene til å «snu verden på hode». Hvis du vil få en smak av gudstjeneste-møteserien «Tilbake til røttene», kan du klikke her.

Sist, men ikke minst, vil vi nevne Levende Vanns sommerleir. Deltagelsen har vokst fra år til år, og vi er takknemlig for meget positive tilbakemeldinger. Det er tydelig at det er behov for å fortsette disse leirene. I fjor var det mange som ble vekket åndelig og innviet livet sitt til Kristus på nytt. Alle opptakene er tilgjengelige – klikk her for å lytte til / laste ned lydfiler.

Nok en gang – hjertelig takk for deres bønner og støtte. Vi vil ønske dere alle sammen noen velsignede dager i lag med venner og familie og et åndsfylt nytt år!

Vennlig hilsen
Daniel & Silvia & Elias