Sebastien Braxton:

Gud legger planer:
Hvor er du?:
Oversetteren:
Et klart mål:
Hvorfor vi ikke kan vente:
Den gode soldat:

Chad & Fadia Kreuzer:

Frihet og frontallappen:
Bra stress, dårlig stress & seier:
Kosthold og frontallappen:
Tilgivelse og seier:
Den største frontallapp-morderen og 7 legende tips:
Forholdet mellom sinnet og kroppen:

Daniel Pel:

Et ferskt blikk på de ti bud:
Et ferskt blikk på bergprekenen:

Jeremy Zwiker:

Et klart mål:
Hensikt med himmelsk opphav:

Joakim Hjortland:

Bakgrunnshelten fra Apostlenes Gjerninger:
En glemt hemmelighet til et kraftfullt og levende kristenliv: