Vi tror at Bibelen, både Det nye og Det gamle testamentet, er Guds Ord, inspirert av Den hellige ånd (2. Tim. 3:15-16).

Vi tror det sentrale budskapet i Bibelen er Guds frelsesplan. Gud sendte sin sønn til frelse for vår opprørske planet. Jesus levde et fullkomment liv og døde på korset for våre synder. Idet vi tar imot Hans nådegave og tror på hvem Han er og hva Han har gjort for vår skyld, får vi del i frelsens gave. Som respons på denne kjærlighetsgaven får vi både lyst og guddommelig kraft til å leve et liv i lydighet mot Hans lov som er åpenbart i Ordet (Luk. 19:10; Rom. 10:9-10; Joh. 14:15; 2. Mos. 20:1-17).

Før Jesus dro opp til himmelen, lovte Han å sende Den hellige ånd på en enda mer merkbar måte. Vi tror at Ånden stadig er i virksomhet og vil være synlig blant Guds folk til tidenes slutt. Gud ønsker at de troende skal bære Åndens frukt og at de åndelige nådegavene skal være synlige i blant dem (Joh. 14:16-17; Joh. 17:7-8; Gal. 5:22-23; Ef. 4:7-13)

Vi tror at Jesus nå gjør tjeneste i den himmelske helligdom, hvor ’Han alltid lever for å gå i forbønn for oss’. På grunnlag av Bibelens profetier er vi overbevist om at Jesus snart vil avslutte sin Yppersteprestelige tjeneste og komme igjen som herrenes Herre og kongenes Konge. Jesus lovte at Han ville hente sine trofaste etterfølgere og har gitt oss tegn slik at vi kan vite at Hans komme nærmer seg. Ut fra de tegnene Jesus ga, tror vi at Hans komme er meget, meget nært og ved Hans nåde lengter vi etter å være rede til å møte Ham. (Heb. 7:25; Heb. 8:1-4; Matt. 24, Joh. 14:1-3).