Identitet

Hva vil det si å være en Bibeltroende kristen? Bli med på en spennende reise idet vi ser på noen av de mest grunnleggende, essensielle spørsmålene i livet: Opphav - hvor kommer jeg fra? Mening - hvorfor er jeg her? Moral - hvordan bør jeg leve? Skjebne - hvor er jeg på vei?

Bokens folk

Adventistbevegelsen har en profetisk begynnelse og et unikt budskap til verden som "Bokens Folk". Er vi fortsatt "Bokens Folk"? Hvordan blir vi det?

En skjult skatt

Jesus fortalte en lignelse om en mann som fant en skatt i en åker. I glede over funnet, solgte han alt han hadde for å kjøpe åkeren - og dermed ble skatten hans. Denne korte, men dype lignelsen beskriver erfaringen til en sann Jesu etterfølger idet han oppdager evangeliet og ser den uovertrufne skjønnheten i det.

Alltid beredt!

Hva betyr det å være alltid beredt som en disippel av Jesus? Er vi villig til å ta det neste steget Gud viser oss, og leve i full tillit til Ham?

Med Gud i hverdagen

I Bibelen leser vi om Gud som åpnet en tørr vei midt i Rødehavet. Vi leser om Hans synlige nærvær i skystøtten og Shekina-herligheten. Vi snakker om vekkelsen som skal finne sted når Ånden på ny blir utgydt, og de mektige begivenhetene som skal finne sted rundt Jesu gjenkomst. Men er Gud bare fortidens og fremtidens Gud? Eller kan Han være en levende del av din hverdag?

Frelst fra kjedsomlighet

Talen tar utgangspunkt i teksten fra første Petersbrev: "Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte." Deretter blir vi tatt med til en fascinerende historie i Det gamle testamentet som så slående illustrerer at livet består av mer enn tilfeldigheter. Når vi trer inn i Guds verden, begynner det spennende livet!

Kjærlighet rik på innsikt og dømmekraft

Er du noen ganger forvirret over hva som er rett og galt, hvordan du skal bedømme situasjoner og hvilken retning du skal ta i livet? Vi lever i en tid da åndelig klarsyn er svært tiltrengt. La deg inspirerer gjennom dette bibelstudiet om hvordan du kan være fylt av ekte kjærlighet - rik på innsikt og dømmekraft!

En tilgjengelig Gud

Noen ganger lurer vi på om Gud er langt borte når vi ber, eller kanskje vi nøler med å tilnærme oss Ham av høflighet. Gud er jo leder i universet, og har sikkert mye viktigere ting å ta seg av enn våre forholdsvis ubetydelige problemer. En bortgjemt lignelse gir oss et nytt perspektiv - og viser oss hvilken tilgjengelig Gud vi tjener.

Romerbrevet

Bli med på en reise i Romerbrevet - et panoramablikk av evangeliet!

Annerledesriket

Bibelen inneholder en rekke fascinerende profetier – skildringer av fremtidige hendelser. Noen er historiske, og beskriver verdensriker som har kommet til makten og falt i grus. Andre profetier er fremtidsrettede. Urettferdighet, vold og maktsyke preger de jordiske rikene, og ingen av dem vil vare evig. Men så kulminerer profetiene i beskrivelsen av et annerledes rike, som har Jesus som Herre. Det opererer etter helt andre prinsipper – ydmykhet, sannhet, uselvisk tjeneste og kjærlighet. Foredragsserien Annerledesriket tar deg med på en reise i profetienes verden. Idet puslespillbrikkene faller på plass, dannes et helhetlig bilde – et profetisk panorama – fullt av håp!

I begynnelsen...

For at livet og framtiden skal gi mening og håp, må vi ta et skritt tilbake og se på fortiden. «I begynnelsen…» er de første ordene vi leser når vi åpner Bibelen. Vi rives med i en engasjerende historie om mennesker som på lik linje med oss innså at det er mer mellom himmel og jord – menn og kvinner som stolte på Gud til tross for vanskeligheter og utfordringer i livet. Vi bygger videre på denne trosarven. Stafettpinnen er lagt i våre hender. Bli med på en reise i fortiden som vil inspirere deg til å møte framtiden med håp!

Sikkerhet i usikre tider

Ustabil økonomi, politiske spenninger, økende kriminalitet, flyktningkrise… vi kunne fortsette i det uendelige. Nyhetsbildet bærer stadig preg av at vi lever i usikre tider. Hva vil framtiden bringe? «Ja, Gud vet…», svarer vi kanskje, og trekker på skuldrene. Men ligger det mer i ordene enn vi aner? I Bibelen finner vi en rekke fascinerende profetier – skildringer av framtiden. Mange av disse profetiene omhandler historiske hendelser som har blitt oppfylt til minste detalj. Det vekker tillit – og håp! For Bibelen tegner et bilde av fremtiden som er fullt av håp. Det er lys i enden av tunnelen! Bli med på en fascinerende reise i profetienes verden!

Skilleveggen er brutt ned

"Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet." Ef. 2, 13-14 Opptak fra Internasjonal gudstjeneste i Bergen Adventistkirke.

Kalt med hensikt

Da Jesus møtte Paulus på vei til Damaskus, sa Han at han var kalt i den hensikt å lede mennesker fra mørket til lyset. Før Paulus var unnfanget, eksisterte han i Guds tanke. Hvordan henger Guds forutbestemmelse og vårt frie valg sammen? Hva er Guds kall for ditt liv?

I Hans styrke

Da Hebreerne nådde grensen til det lovede landet, fokuserte de på utfordringene heller enn mulighetene. Hvordan er det med oss i dag?

En ting er nødvendig

Hvilke prioriteringer har vi i livet vårt? Hva legger grunnlaget for sann og varig lykke?

Han ga alt!

Guds kjærlighet åpenbart i en gjemt, Messiansk profeti...

Fornyelsens tider

Daniel Pel deler fire hemmeligheter til hvordan vi kan oppleve Guds kraft og bli fornyet i vårt personlige åndsliv.

Ville du ha gjenkjent Ham?

Evangelieforfatteren Johannes skriver om Jesu mottakelse da Han kom til jorda første gang: "Han kom til sine egne, men Hans egne tok ikke imot Ham". Apostelen Paulus forklarer at det var et dekke som lå over Jødefolket. Falske forventninger blokkerte. Kan det samme skje i dag? Hvilke falske forventninger kan hindre oss fra å se Frelseren for hvem Han virkelig er?

Investering i evigheten

Gud, som Skaper og eier av alt, har betrodd oss mennesker med et forvalterskap. Hvordan kan vi leve i pakt med Ham, bygge Guds rike og investere i evigheten?

Gjør dette til minne om Meg

Det siste måltidet Jesus spiste sammen med disiplene sine før Han døde på korset hadde en symbolsk verdi, og er på en utrolig måte knyttet til våre liv i dag.

I mellomtiden

Har du noen gang ventet på et åndelig gjennombrudd i livet ditt? Hva gjør man i mellomtiden?

Tapt, men funnet

Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt. Dette er vakkert illustrert i den fascinerende lignelsen om den bortkomne sauen i Lukas evangeliet, kapittel 15. Opplev dybden i lignelsen og se hvor relevant den er for oss i dag!

Ved tro

Har du noen gang innsett dine begrensinger når du forsøker å dele troen på Jesus Kristus? Du er ikke alene. Hindringer synes ofte å overmanne oss. I Bibelen finner vi oppskriften på hvordan vi kan gå fram i tro og i Guds kraft. Vi blir invitert til å skrive historie idet vi deler evangeliets gode nyheter. Når alt kommer til alt er det Hans historie (His-story).

Se hvilken kjærlighet

Guds plan for å frelse oss var ikke en enkel, pen og pyntelig prosess. Biblens historie er ekte og uredigert. Noen ganger måtte Gud ta i bruk radikale midler for å nå oss med sin kjærlighet.

Tilbake til røttene

For 2000 år siden fremsto en revolusjonerende bevegelse i Judea. Den spredte seg som ild i tørt gress. Kristendommen begynte som et lite fellesskap av menn og kvinner som var inspirert og grepet av livet og læren til personen Jesus Kristus. I dag er kristendommen den største religionen i verden. Men noe har endret seg på veien… Hvordan kan vi vende tilbake til røttene? Bli med på oppdagelsesferden!

Opptak fra Levende Vanns Sommerleir 2014

Temaet for Levende Vanns sommerleir 2014 var "Smittende kristendom - spre helse, livsglede og håp". Vi håper du vil bli beriket av møtene holdt av talerne Mike Lemon, Dan Millares og Daniel Pel.