# 1 | Den övernaturliga kampen | SE/EN | 58 min

Hur kan vi relatera till det okanda och oforklarliga i en varld dar goda och onda krafter verkar?

# 2 | Den ockulta explosionen | SE/EN | 58 min

Hur kan nyfikenheten om liv, dod och intresset för de ockulta paverka manniskors valbefinnande?


# 3 | Religionens misslyckande | SE/EN | 59 min

Vad kan vi lara oss fran det sjunkande intresset i traditionell religion och det okade intresset i spiritism, mysticism och alternativ andlighet for att tillfredsstalla livets behov och stora fragor?

# 4 | Andligt sökande blir vardag | SE/EN | 56 min

Vad kan ligga bakom sokandet av harmoni, livskraft och verklig gladje i urgamla andliga ovningar och New Age tekniker och hur kan man hitta nagot som fungerar?