Enkelt-taler

Tale-serier

Short-films

«

Daniel Pel

Pastor / evangelist

Levende Vann har som formål å dele de gode nyhetene om frelse og forsoning i Jesus Kristus. Gjennom ressursene vi tilbyr på denne siden ønsker vi å vekke håpet og styrke troen.

Ordene fra Jesus til en Samaritansk kvinne for 2000 år siden er drivkraften i tjenesten vi står i. Kvinnen kom for å hente vann i byens brønn, men fant noe som stilte en mye dypere tørst. «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste», sa Jesus. «For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» (Joh. 4, 14) Dette levende vannet er like verdifullt i dag. Vi lever i en fragmentert verden som har mistet kursen. Evangeliets gode nyheter bringer åndelig legedom og et sikkert håp. Jesus har lovt å komme tilbake og gjenopprette harmonien som har gått tapt!

VI tROR…

GUD

GUD ELSKER

Gud er kjærlighet. Han er personifiseringen av ekte, uselvisk, tjenende kjærlighet. Selv om hans veier er mye høyere enn våre veier, kommer han nær oss. Han er verd vår tilbedelse!

mENNESKET

gUD SKAPER

Vi er skapt i Guds bilde. Vi finner den høyeste form for lykke når vi lever opp til det vi er skapt for – å elske Gud og våre medmennesker med ekthet.  

FRELSEN

GUD FRELSER

Jesus kom til denne verden for å redde det tapte. Synden har satt sitt preg på menneskeheten, og selviskheten råder. Men Jesus tilbyr en ny begynnelse – en gjenskapelse!

LIVET

gUD FORVANDLER

Guds Ord er levende og livsforvandlende. Gjennom veiledning fra Skriften og Den hellige ånds virkning i livet vårt, får vi kraft til å vandre i Jesu fotspor.

HÅPET

gUD VINNER

Jesus har lovt å komme tilbake og gjenopprette alt. Den store konflikten mellom godt og ondt vil ikke vare evig. Vi er invitert inn i hans evige rike!