Opplev velsignelsen ved å gi

STØTT MISJONEN

Levende Vann begynte i tro, drives i tro, og opprettholdes av bønn og bidrag. Vi er takknemlige for dine bønner – vi vet det er kraft i bønn. Hvis du føler deg tilskyndet til å støtte arbeidet i Levende Vann økonomisk, kan du bruke informasjonen under. Hjertelig takk!

VIPPS: Stiftelsen Levende Vann #567161

Konto: 05400857263
IBAN-nummer: NO0305400857263
Swift-kode: DNBANOKKXXX
Bankens navn og adresse: DNB (Den Norske Bank), Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge
Navn og adresse som kontoen er registrert på: Stiftelsen Levende Vann, Daniel & Silvia Pel, Bølbekkvegen 8, 2863 Vestsida

«Den gavmilde får gode dager,
den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.»
Salomos ordspråk 11, 25