artiKleR over bibelske tema

Du er verdifull

Har du noen gang blitt overmannet av følelsen av verdiløshet? En truende og tærende fornemmelse av tap og udugelighet, som suger energien av kroppen, stjeler motet fra brøstet, og mørklegger framtiden.

Vi kan sette oss i situasjonen til en aspirerende student, som har jobbet hardt fram imot en drømmekarriere. Familie, fysisk avkobling og sosial omgang har blitt ofret for lange netter over skolebøkene. Og så er han den eneste som stryker til eksamen!

Eller la oss ta den litt sjenerte ungjenta, som endelig har møtt drømmeprinsen. Livet ser ut til å være en dans på roser, og framtiden et eneste stort luftslott, inntil hun blir dumpet til fordel for sin mer frimodige bestevenninne.

Selvbilde.

Følelsen av skuffelse og tap er til å ta og føle på. Men det er ikke bare disse konkrete, beskrivbare hverdagstragediene som skaper følelsen av avmakt og udugelighet. Statistikkene viser at en skremmende stor prosentdel av dagens ungdom i større eller mindre grad plages av dårlig selvbilde – et knugende, tomt, rastløst jag etter et ideal de ikke klarer å nå. Det kan være en pågående tilstand av underkuet utilfredshet, som hele tiden ligger og ulmer, og kommer til uttrykk når omstendighetene svinger og skuffer. På tross av at tomheten ser ut til å kunne døyves av underholdning, musikk, mote og make-up, fjerner ikke disse elementene den vonde rota. Nei, tvert imot virker det som om tomheten blir dypere og krever mer stimulans for å holdes i sjakk – og ofte tys det til sterkere stoffer som bare gjør den vonde sirkelen enda vanskeligere å bryte. Fanget av andres oppfatninger, medias påvirkning eller egen fordømmelse synker de ned i håpløshet.

Hvordan kan vi bryte den onde sirkelen? Finnes det et sikrere mål for vår verdi og vellykkethet enn speilet, våre egne svingende følelser eller andres oppfatninger? Hvordan kan vi bli frigjort og oppleve en dyp og varig glede og tilfredsstillelse?

Varige verdier.

Mennesker er lunefulle og skiftende. Selv de vi tror er våre beste og mest hengivende venner kan svikte. Underholdning, musikk, latter og rus – det er alt sammen forgjengelig. Eiendeler og rikdom – materialistiske goder, ja vel, men de skaper ingen sikkerhet. Selv utdannelse og karriere kan falle i grus. Hva er det da som er bestandig, varig og evig? Hva er det som er sikkert, trygt og uforanderlig i et stadig skiftende samfunn?

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig til. La dere ikke drive omkring… For det er nødvendig at hjertet blir grunnfestet…” (Hebreerbrevet 13:8-9)

Tilbake til røttene.

Vi må gå tilbake til røttene våre. Først når vi forstår vårt opphav, vil vi oppdage meningen og hensikten med livet. Dette vil gi livet stabilitet, styrke, tilfredsstillelse og verdi.

De to første kapitlene i Bibelen beskriver hvordan livet her nede begynte. I løpet av seks suksessive dager skaper Gud alt slags kreativt plante og dyreliv. Etter hver dag tar Han et skritt tilbake, og utbryter: ”Det ser godt ut!” Et ord er nok til å skape og aktivere de mest komplekse levende organismer. Men idet den sjette dagen går mot slutten, taler ikke Gud bare lenger. Han bøyer seg ned. Fingrene griper den porøse jorda, og med kunstnerisk omhu former Han en skikkelse som ligner Ham selv. Han blåser Sin egen livspust inn i skulpturens nesebor, og det første mennesket våkner til live.

Et kunstverk.

Du er et kunstverk fra den Allmektiges hånd. Han har skapt deg i sitt eget bilde. Den livspusten Han blåste inn i menneskeslektens far, er den samme livspusten som holder deg i live. Skaperen har gitt noe av seg selv til menneskeslekten. Selv om vi ikke vil være ved det, er det likevel et faktum. Vi kan ikke fornekte våre røtter. Om vi prøver å fortrenge bevisstheten om vår opprinnelse, ligger den likevel på hjertebunnen og demrer. Salomo, en av Bibelens forfattere, uttrykker det på denne måten:

”Alt har Han gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte. Likevel er det slik at mennesket ikke kan finne ut av den gjerningen Gud gjør fra begynnelsen til enden.” (Forkynnerens bok 3:11)

Tomrom.

Vi kan ikke fornekte vårt opphav. I hvert menneske er det nedlagt en lengsel etter Den Evige. Det er et tomrom dypt i hver menneskesjel, som ikke noe annet enn Gud kan fylle. Det er derfor materialistiske goder ikke gir noen varig tilfredsstillelse. Det er derfor underholdning ofte bare øker tomrommet og tørsten etter spenning. Den kloke kong Salomo gir en treffende skildring i sin litt bedrøvelige livsfilosofi, kalt Forkynnerens bok. Han beskriver sitt rastløse jag etter vellykkethet og tilfredsstillelse. Som en ganske typisk ungdom kastet han seg ut i festing, latter og svir. Da det ikke så ut til å stille sjelens lengsler, tydde han til kunnskap og utdannelse som videreførtes i en rik, innflytelsesrik og lukseriøs karriere. Utadtil så han ut til å lykkes, men innvendig var han hul.

”Derfor hatet jeg livet… For alt sammen er tomhet og jag etter vind”, konkluderte han (Forkynnerens bok 2:17).

Livsfilosofi.

Kong Salomo gikk igjennom den samme smertelige prosessen mange av oss opplever i dag. På sine gamle dager fant han omsider tilbake til sine røtter, og det siste kapittelet reflekterer en manende oppfordring fra en som snakker ut fra erfaring:

”La oss høre avslutningen på hele dette budskapet: Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker” ”Tenk på din Skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene kommer, og de årene nærmer seg, da du må si: ”Jeg har ingen glede av dem.” (Forkynnerens bok 12:13,1)

Fra Skaperens hånd.

Vi har verdi fordi vi kommer fra Skaperens hånd. Den Allmektige Gud har gitt noe av seg selv til oss. Han har formet oss med omhu, og det er Hans livspust som holder oss i live. Men vår verdi strekker seg enda mye lenger.

Fri vilje.

Menneskerasen er unik. Gud utrustet oss med en fri vilje til å ta beslutninger. Vi er skapt med en frontallapp til å velge, resonnere og bedømme. Vi kan velge å adlyde eller ikke. Kjærlighet er nemlig grunnvollen i Guds styresett. For å elske, må man nødvendigvis ha muligheten til ikke å elske. Ellers snakker vi om tvang. Roboter kan være programmert til å adlyde, men de kan ikke elske. Kjærlighet er en dyp og kompleks kvalitet som nødvendiggjør en fri vilje, frihet til å velge. Men Gud verdsatte denne kvaliteten så høyt, at Han var villig til å ta risikoen som fulgte med.

En trygg ramme.

Menneskene misbrukte gaven Gud så sjenerøst hadde utstyrt dem med, og var ulydige mot Skaperen. Som en god far har Gud ikke kommet med noen urimelige krav som innskrenker vår frihet. Guds bud er enkle og rettferdige, som en trygg ramme rundt livet. Han ønsker å beskytte oss mot det Han vet vil være destruktivt. Hvis alle hadde fulgt de enkle normene Skaperen har lagt ned, ville vi være vitne til et helt annet samfunn.

Konsekvenser.

Selvfølgelig forutså den allvitende Gud at den vakre gaven, vår frie vilje, ville misbrukes. Men Han hadde beregnet omkostningene og var villig til å betale. Konsekvensene av ulydighet var tydelig uttrykt: ”Syndens lønn er døden” (Romerbrevet 6:23) Menneskeheten var dømt til fortapelse. Det eneste som kunne redde de opprørske skapningene fra døden, var at Skaperen selv gikk i døden. Det eneste som kunne sone straffen til lovbryterne, var at Lovgiveren tok dødsdommen på seg. Det var nettopp det Jesus gjorde.

En høy pris.

Jesus var villig til å stige ned fra sin opphøyde posisjon som hele universets konge og bli et lite foster i en fattig kvinnes mage. Se Ham når Han tålmodig bærer all den fornærmelsen som blir slynget imot Ham – den utrolige utakknemligheten fra dem Han elsket så dypt og kom for å redde. Se Ham der Han intenst kjemper sin siste kamp mot djevelens mørke hærskarer. Det er så tungt og mørkt at Han lurer på om Han vil tape slaget, at alt er forgjeves, at Han for evig vil bli atskilt fra Gud og at menneskene aldri kan bli gjenforent med resten av det lykkelige universet. Men Han seirer. Han seirer som en forbryter spikret til et kors – lemlestet… av dem Han elsket og kom for å redde.
Se Ham der Han henger på korset og samler sine siste krefter til et rungende rop: Det er fullbrakt! Han har tatt straffen på seg – DØDEN. Igjen er det åpnet en vei til himmelen – til gjenforening med Gud.

Kan du tenke deg hvilken verdi dette gir deg?

Motivert av kjærlighet

Vi har alle syndet og fortjener døden, men gjennom Jesus kan vi få evig liv. Han er vår stedfortreder! Han tok vår elendighet og ga oss sin godhet. Han tok vår skam og ga oss sin herlighet. Han fornedret seg selv for at vi kunne bli opphøyet. Han ble fattig for at vi kunne bli rike. Han ble født slik at vi kan bli født på ny. Han ble en tjener slik at vi kunne bli sønner. Han hadde intet hjem for at vi kunne få et hjem i himmelen. Han var sulten for at vi kunne bli mettet. Han var tørst for at vi kunne drikke det levende vannet. Han ble bundet slik at vi kunne bli frigitt. Han ble gjort til synd slik at vi kunne bli rettferdiggjort!

Din virkelige verdi.

Når du føler deg nedfor og forlatt. Når vennene svikter og du ser deg selv som et null. Når du blir tråkket på eller oversett. Når du selv har sviktet og ’inte fyller mottet’. Når selvrespekten svinner, og fordømmelse veller over deg… Se hen til Jesus! Han elsker deg. Han synes du er verdifull. Ellers hadde Han ikke betalt en så høy pris for deg. Han rekker de naglemerkede hendene sine ut imot deg, og lengter etter at du skal kaste deg i Hans favn. Føler du at du ikke har noe å komme med? Tenker du at du er for skitten? Jesus har betalt for at du kan bli ren! Han tilbyr en helt fantastisk byttehandel: Han vil fjerne din skyld, skam og fordømmelse, og gi deg sin fred, glede og håp i stedet. Han vil gi deg kraft til å starte på nytt – et liv i frihet og lydighet.

Frigjøring.

Sammenlignet med Jesu sjenerøse kjærlighetsgave, føles ikke noe offer fra vår side for stort. Vi vet at det vi tidligere forsøkte å fylle tomrommet med ikke duger likevel. Jesus ber oss aldri om å gi opp noe som vil være godt for oss. Men Han ønsker å frigjøre oss fra synden som har holdt oss fanget. Han vil endre vår virkelighetsoppfatning. Han vil vende blikket vårt bort fra vekslende omstendigheter og negative, selvsentrerte oppfatninger. Fokuser på Jesus og konsentrer deg om hvordan Han ser på deg. Dvel ved den kraften Han har tilveiebrakt for at du kan seire i enhver situasjon. Jesus vil ’bo i deg’ og utruste deg med en indre styrke. Du er ikke lenger et offer for omstendighetene. Din vellykkethet avhenger ikke lenger av speilet, andres forventninger eller dine egne følelser. Din verdi er målt ut ifra den verdien Skaperen har satt på deg! Hver dag er en oppdagelsesferd i Hans smittende kjærlighet, grenseløse kraft og aldri sviktende godhet.

Utvid perspektivet!

Vi vil invitere deg til å bli bedre kjent med Jesus og lære mer om Hans vilje for livet ditt. Bibelen er som et brev fra vår Skaper og Frelser. Han ønsker ikke at vi skal gå uvitende gjennom livet. I Skriften finner vi nedlagt prinsipper for alle livets faser og områder. Det grunnleggende budskapet er så enkelt at selv et barn kan forstå det. Samtidig er det slike dybder som de største hjerner gjennom alle tidsaldre ikke har kommet til bunns i. Bibelen har tatt vare på menneskeslektens historie, og brakt den ned til vår tid. I denne samlingen av til sammen 66 bøker finner vi alt fra historie, kultur, vitenskap, biografi, poesi og sang – til samfunns- og handels-prinsipper, dyptgående teologi og forbløffende profetier. Men Bibelen er ikke bare en samling historiske dokumenter uten sidestykke – den er Guds inspirerte Ord. Utallige mennesker kan vitne om dens kraft til å forvandle menneskeliv.