Emanuel Baek:

Litt å drikke:
Hvert menneskes liv – Guds plan:
En lignelse:
Hva er det du virkelig ønsker?:

Christopher Kramp:

Alt eller noe?:
Evangeliet i følge Habakkuk:
Gud segl – lettfattelig:
Å leve budskapet:

Emanuel Baek & Christopher Kramp:

Lær et menneske å fiske, del 1:
Lær et menneske å fiske, del 2:
Lær et menneske å fiske, del 3:
Lær et menneske å fiske, del 4:

Bengt Fjellberg

Vår hensikt som Adventister:

Daniel Pel

Hva former oss – Kristus eller kulturen?:
En realitets-sjekk:
Andakt:

Werner Rusch

Andakt:

Jeremy Zwiker

Andakt: