Tema 2013: å leve ved hans ord

Emanuel Baek:

Litt å drikke:
Hvert menneskes liv – Guds plan:

En lignelse:

Hva er det du virkelig ønsker?:

Christopher Kramp:

Alt eller noe?:

Evangeliet i følge Habakkuk:

Gud segl – lettfattelig:

Å leve budskapet:

Emanuel Baek & Christopher Kramp:

Lær et menneske å fiske, del 1:

Lær et menneske å fiske, del 2:

Lær et menneske å fiske, del 3:

Lær et menneske å fiske, del 4:

Bengt Fjellberg

Vår hensikt som Adventister:

Daniel Pel

Hva former oss – Kristus eller kulturen?:

En realitets-sjekk:

Andakt:

Werner Rusch

Andakt:

Jeremy Zwiker

Andakt: