Tema 2014: smittende kristendom

Mike Lemon:

Gå den andre mil med glede:
Hvor full er bøtta di?:

Regn det for glede:

Smmittende, glad kristendom:

Kom avsides og hvil dere litt:

Å lytte til livgiveren:

Dan Millares:

Smittende ord:

Hensikten med livet:

Guds våpen:

Lam, Prest og Herre:

Engler som gjester:

Forsikring om suksess:

Daniel Pel

[Gjen]oppdag Adventismens skjønnhet, del 1:

[Gjen]oppdag Adventismens skjønnhet, del 2:

De to vitnene:

Bengt Fjellberg

Hva hindrer ditt bønneliv?:

Jared Oreto

Budskapet til Laodikea: