Craig Gooden

Quid est veritas:
Sannhetens støtte og grunnvoll:
Sannheten blåses liv i – midt i mørke:
Den siste time:

Tommy Berglund

I begynnelsen:
En levende erfaring med sannheten:
Et møte med Jesus:
Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus:

Daniel Pel

Ville du gjenkjent Ham?:
Tror du på løftene Hans?:

Alexander Jensen

Den nye fødsel:

Kenneth Jørgensen

Når villdyrene våkner og vi sover: