Tema 2016: sannheten slik den er i jesus

Craig Gooden

Quid est veritas:
Sannhetens støtte og grunnvoll:

Sannheten blåses liv i – midt i mørke:

Den siste time:

Tommy Berglund

I begynnelsen:

En levende erfaring med sannheten:

Et møte med Jesus:

Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus:

Daniel Pel

Ville du gjenkjent Ham?:

Tror du på løftene Hans?:

Alexander Jensen

Den nye fødsel:

Kenneth Jørgensen

Når villdyrene våkner og vi sover: